چشم و هم چشمی

درخواست حذف این مطلب

باسمه تعالی
برداشتهایی از آیات قران
آل عمران آیات : ۱۹۶ تا ۱۹۸
مقایسه

مولانا در اشعاری می گوید زنبور عسل با اطاعت فرمان خدا روی گل ها نشست و عسل تولید نمود.خداوند متعال به اشرف مخلوقات کلام وحی قرآن را هدیه داد که با عمل به دستورات آن می توانند موجب رشد خود و دیگران را فراهم کند و خورشید هدایت گردند.
محصول وحی برای انسان خورشیدی است که انسان را از تاریکی به روشنایی می برد.
خداوند به ان می فرمایند که مراقب چشم و هم چشمی باشید و زرق و برق کفار مردم را فریب ندهد.اگر این موقعیت های دنیازی که آنها دارند ارزش بود به آنها داده نمی شد.از نظر خدای متعال دارایی بی دینان در مقابل مردمان اهل ایمان همچون قطره ای در مقابل یک دریاست.اینان از آنچه در دنیا با گناه بدست آوردند،در دنیای آ ت جایگاهشان در جهنم است.خداوند می فرمایند برای اهل تقوا بهشت وعده داده می شود که اوصافش در برابر مطاع اندک دنیا قابل مقایسه نیست.

زمانی که خالق بشر آفرید
کمال هنر را به او درتنید
تبارک به خود گفت،صد آفرین
خداوند ،روحی به انسان دمید

علی رجالی
@sharhghoran