رحلت

درخواست حذف این مطلب

باسمه تعالی
برداشتهایی از نهج البلاغه
خطبه اول_قسمت ۴۹
رحلت

المومنین می فرمابند خداوند را در پایان عمر خود به سوی خود برد.خداوند چندین برابر کرامتی که پیمبر در دنیا داشت،به او عطا نمود.خداوند نخواست بیش از این روح و روان او در سختی و عذاب در دنیا باشد.لذا او را قبض روح نمود و روح او به ملکوت اعلی پیوست و به لقای حق تعالی رفت.

ای محمد، مظهر خلق کبیر
حکم حق جاری نمودی در غدیر
خلق را منجی و هادی گشته ای
صاحب حمد و مقام بی نظیر

علی رجالی
@sharhnahjolbalagh
.